สนใจลิขสิทธิ์ 
Minitab Workspace เพื่อใช้ในองค์กร

คำถามที่พบบ่อย

 

Minitab Workspace เป็นอีกหนึ่งซอฟต์แวร์ของ Minitab, กว่า 50 ปีที่ Minitab ได้ช่วยองค์การต่าง ๆ เพิ่มรายได้ ควบคุมและลดต้นทุน เพิ่มคุณภาพ เสริมสร้างความพึงพอใจของลูกค้า และเพิ่มประสิทธิภาพของธุรกิจนั้น ความสำเร็จส่วนใหญ่เกิดจากการผลักดันผ่านการทำโปรเจ็คที่สำคัญคือ Six Sigma ซึ่งต้องอาศัยเครื่องมือหลายๆตัวเข้ามาช่วยไม่ว่าจะเป็นการเขียน Process Map หรือ Value Stream Map(VSM) กรณีเป็นโปรเจ็ค Lean Six Sigma , การจัดลำดับความสำคัญของแต่ละส่วนงาน(Prioritize) และเครื่องมือต่างๆ เช่น C&E Matrix, Causes and Effect, SIPOC, FMEA, Harvey Ball เป็นต้น

นอกจากนี้ยังมีเครื่องมือสำหรับ Design for Six Sigma ในการออกแบบผลิตภัณฑ์ Quality Function Deployment (QFD) และการทำ Optimization ต่อยอดการวิเคราะห์จาก DOE ใน Minitab ที่เมื่อเราได้โมเดลทางสถิติมาแล้วเราต้องการจำลองสถานการณ์เมื่อตัวแปร input อาจะมีการเปลี่ยนแปลง ผ่านเครื่องมือ Monte Carlo Simulation ทำให้สามารถออกแบบช่วงการควบคุมของตัวแปร input ได้

โดยข้อเด่นของ Minitab Workspace คือเป็นซอฟต์แวร์ที่บรรจุรวมเครื่องมือที่กล่าวมาทั้งหมดนี้ในหนึ่งเดียว เหมาะอย่างยิ่งสำหรับคนที่ทำงานเกี่ยวข้องกับ Six Sigma Project โดยไม่ต้องมีซอฟต์แวร์หลายๆตัว

 

 

Minitab Workspace ไม่ได้เป็นแพคเกจเดียวกับ Minitab Statistical Software แต่เรามีราคาพิเศษสำหรับกรณีต้องการซื้อลิขสิทธิ์แบบรายปีพร้อมกัน

 

 

Minitab Workspace เป็นซอฟต์แวร์ที่รวบรวมชุดเครื่องมือที่สำคัญในการทำโปรเจ็คต่างๆ และติดตั้งบนเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับใช้งาน แต่ไม่สามารถสื่อสารข้อมูลโปรเจ็คผ่านระบบคลาวด์, โดย Companion by Minitab เป็นเครื่องมือในการบริหารโปรเจ็คแบบ Dashboard ทำให้เห็นภาพรวมของโปรเจ็คทั้งหมดในองค์กรทำให้บรรลุเป้าหมายในองค์กรมากขึ้น

หากองค์กรใดใช้ระบบ Companion by Minitab อยู่แล้วไม่จำเป็นต้องมี Minitab Workspace เพราะเป็นชุดเครื่องมือใน Companion by Minitab อยู่แล้ว 

 

Process Map

Process Map

สร้างแผนผังได้อย่างง่ายดายเพื่อช่วยให้เข้าใจ มองเห็น และสื่อสารกิจกรรมทั้งหมดในกระบวนการด้วยความสามารถเพิ่มเติมในการปรับแต่งได้ในระดับของรายละเอียดที่จำเป็น

Fishbone

จัดทำแผนภาพและระบุทุกองค์ประกอบที่เกี่ยวข้องสำหรับมุมมองแบบองค์รวมของกระบวนการหรือโปรเจกต์ของคุณ โดยไม่คำนึงว่าสิ่งเหล่านี้จะเรียบง่ายหรือซับซ้อน

Fishbone3
Valuestream3

Value Stream Map

เห็นภาพการไหลของการส่งมอบและข้อมูลผ่านองค์กร แผนก หรือทีมของคุณ และแสดงคุณค่าที่สร้างให้กับลูกค้าและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของคุณ

Failure Modes and Effects Analysis (FMEA)

ลดความเสี่ยงของความล้มเหลวในกระบวนการหรือการออกแบบผลิตภัณฑ์โดยระบุความล้มเหลวที่อาจเกิดขึ้นและดำเนินการที่จำเป็นเพื่อให้บรรลุเป้าหมายที่คาดการณ์ไว้

หมายเหตุ: FMEA ของ Workspace เป็นไปตามมาตรฐาน AIAG-VDA ล่าสุด เพื่อรับรองมาตรฐานชั้นนำของอุตสาหกรรมสำหรับการพัฒนาผลิตภัณฑ์และกระบวนการ

Fmea 2
Fivewhys

Five Whys

กำหนดสาเหตุของปัญหาผ่านคำถามโดยตรง การทำแผนที่ความสัมพันธ์ และการไตร่ตรองเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดขึ้นอีกในอนาคต

Montecarlo

Monte Carlo Simulation

ประเมินและทำความเข้าใจความเสี่ยงในกระบวนการหรือโปรเจกต์ คาดการณ์ผลลัพธ์ และเพิ่มประสิทธิภาพได้อย่างง่ายดายด้วยความเร็วและประสิทธิภาพ

และอีกมากมาย

SWOT Analysis , Gantt Chart, Meeting Minutes, CTQ Trees, Five Whys, Idea Map, SIPOC, Audit Plan, Control Plan…

 


Minitab Workspace

Try Minitab Workspace free for 30 days

Start Your Free Trial