เพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการของคุณด้วย : 5 เครื่องมือในการทำ Lean

หมายเหตุจากผู้เขียน : หากคุณต้องการเรียนรู้เครื่องมือเหล่านี้ที่นำเสนอผ่านการสัมมนาออนไลน์ไปที่ visit our On Demand Webinars และไปยังหัวข้อ “5 Critical Tools for Your Lean Deployment.”

Lean หรือที่รู้จักกันในชื่อ “Lean Manufacturing” หรือ “Lean Production” มีเป้าหมายมูลค่าที่ลูกค้าได้รับสูงสุดโดยการขจัดความสูญเปล่าและข้อบกพร่อง เครื่องมือของ Lean คือการทำความเข้าใจเกี่ยวกับกระบวนการ มองหาความสูญเปล่า, ป้องกันความผิดพลาดและบันทึกสิ่งที่คุณทำ

เรามาดูกันที่ 5 เครื่องมือของ Lean ที่ถูกใช้ในการปรับปรุงกระบวนการ อะไรที่พวกเขาทำและทำไมเครื่องมือเหล่านี้ถึงสำคัญ Minitab Engage ช่วยคุณเริ่มต้นการใช้ประโยชน์เครื่องมือ Lean เหล่านี้และวิธีการปรับปรุงอย่างต่อเนื่องอื่นๆ เพื่อให้ธุรกิจของคุณเติบโต เครื่องมือเหล่านี้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นหากคุณสามารถแบ่งปันและทำงานร่วมกับทีมของคุณได้ ดังนั้นเราขอแนะนำให้คุณลองใช้ Dashboard เครื่องมือรายงานออนไลน์ที่มีประสิทธิภาพของ Engage

1. Voice of the Customer (VOC) Summary

1 15

เก็บข้อมูลเสียงจากลูกค้า(Voice of Customer) เป็นขั้นตอนที่สำคัญในการดำเนินการเกี่ยวกับ Lean เครื่องมือ VOC Summary ให้แนวทางจับประเด็นข้อมูลสำคัญ เพื่อให้คุณสามารถดำเนินการเพื่อให้บรรลุเป้าหมายที่สำคัญทางธุรกิจและปรับปรุงความสัมพันธ์กับลูกค้า

หลักการพื้นฐานของ Lean คือการเข้าใจความต้องการของลูกค้าและออกแบบกระบวนการเพื่อตอบสนอง (หรือหวังว่าจะเกินความคาดหวังของลูกค้า) อย่างเต็มที่ การใช้เครื่องมือ VOC Summary จะช่วยให้คุณเข้าใจปัญหาสำคัญของลูกค้าและแปลงปัญหาเหล่านั้นให้เป็นความต้องการที่สำคัญของลูกค้า

2. Process Flow 

แผนผังการไหล(Process flows) หรือรู้จักกันอีกชื่อว่าแผนผังกระบวนการ(Process maps) ช่วยคุณทำความเข้าใจและสื่อสารกิจกรรมหรือขั้นตอนต่างๆในกระบวนการ นอกจากนี้ยังช่วยให้คุณเห็นความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยนำเข้า(Inputs)และผลลัพธ์(Output)ในกระบวนการ ระบุจุดการตัดสินใจที่สำคัญและค้นพบขั้นตอนการทำงานซ้ำ(Rework)

ด้วยวิธีการที่ทำให้มองเห็นภาพได้ง่ายนี้ทำให้ผู้คนมองเห็นกระบวนการได้อย่างชัดเจน การสร้างแผนผังกระบวนการ(Process Maps)ร่วมกับทีมที่ทำงานในกระบวนการจะมีประสิทธิภาพมากที่สุด การสร้างแผนผังการไหล(Process flow)ทำให้มองเห็นความสูญเปล่า(คอขวด,ความล่าช้า,การจัดเก็บ,การทำงานซ้ำ และอื่นๆ) และยังแสดงให้เห็นโอกาสในการปรับปรุง

3. Value Stream Maps (VSM)

Value Stream คือการรวบรวมกิจกรรมทั้งหมด, ทั้งในส่วนที่เพิ่มมูลค่า(value-added) และไม่เพิ่มมูลค่า(non-value added) ที่ทำให้เกิดผลิตภัณฑ์หรือบริการที่บรรลุความต้องการของลูกค้า, Value Stream Map มีประโยชน์เพิ่มเติมจาก Process flow ตรงที่การใส่ข้อมูลเพิ่มเติมที่มากกว่า(ไม่ใช่แค่ x’s และ y’s) แผนภาพปัจจุบัน (Current State) ใช้ระบุความสูญเปล่าต่างๆและช่วยทีมของคุณในจินตนาการแผนภาพที่ปรับปรุงแล้ว(Improved Future State) ของแผนภาพ Value Stream

4. Five Whys

2 14

Lean คือการทำความเข้าใจว่าทำไมสิ่งต่างๆจึงเป็นแบบนั้น บ่อยครั้ง สิ่งต่างๆทำอย่างไม่ถูกต้อง ผิดเวลา หรือข้ามขั้นตอนไป ทั้งหมดนี้ส่งผลให้เกิดปัญหาในกระบวนการ ใช้เครื่องมือ Five Whys เพื่อระบุสาเหตุของปัญหา ทำซ้ำคำถาม “ทำไม?” และคุณสามารถค้นพบสาเหตุของปัญหา ความสัมพันธ์ระหว่างสาเหตุต่างๆและระบุขั้นตอนเพื่อป้องกันไม่ให้ปัญหาเกิดขึ้นอีก

สาเหตุที่แท้จริงควรมุ่งไปที่กระบวนการที่ทำงานแล้วไม่เกิดผลดีหรือไม่ควรมี เวลาส่วนใหญ่ของคนต้องไม่เสียไปกับการผลิตของเสีย นั่นคือกระบวนการที่ควรเป็น

5. 5S Audit: Sort, Set in Order, Shine, Standardize and Sustain

3 11

5S คือชุดเครื่องมือที่ทำงานเป็นทีมซึ่งจัดระเบียบสถานที่ทำงานอย่างมีแนวทางและเป็นระบบ สถานที่ทำงานที่สะอาดและเป็นระเบียบเรียบร้อยช่วยเพิ่มประสิทธิภาพและกำจัดความสูญเปล่า

ขั้นตอนที่ห้า ความยั่งยืน(Sustain) คือหนึ่งในขั้นตอนที่ยากที่สุดที่จะทำให้สำเร็จ มันเหมือนกับการลดน้ำหนักและคงน้ำหนักนั้นไว้ การสร้างความยั่งยืนต้องการรักษาประโยชน์ที่ได้จากการปรับปรุงกระบวนการให้ไปเป็นพื้นฐานปกติ

หากไม่มีสิ่งนี้ นิสัยเก่าๆก็จะกลับมาอีกครั้ง และสถานที่ทำงานก็ตกอยู่ในความสับสน ข้อดีอย่างหนึ่งของ Dashboard เครื่องมือรายงานออนไลน์ของ Engage คือการมองเห็นความคืบหน้าของทุกคน ทุกคนสามารถเห็นประโยชน์และได้รับการสนับสนุนอย่างทันท่วงที

หากคุณชอบเครื่องมือ Lean ทั้งห้านี้ อย่าลืมอ่านตอนต่อไป : 5 More Critical Lean Tools


บทความต้นฉบับ : Drive Efficiency in Your Process: 5 Critical Lean Tools

ต้นฉบับนำมาจาก Minitab blog, แปลและเรียบเรียงโดยชลทิชา จำรัสพร

บริหารจัดการ SCM Blog โดยชลทิชา จำรัสพร บริษัท โซลูชั่น เซ็นเตอร์ จํากัด ตัวแทน Minitab ในประเทศไทย

Minitabbloglogo

เพิ่มเติมเกี่ยวกับบริษัท Minitab

Minitab ช่วยให้บริษัทและองค์กรต่างๆ สามารถมองเห็นแนวโน้มของข้อมูล, แก้ปัญหาและค้นพบประเด็นสำคัญจากข้อมูลเชิงลึก โดยนำเสนอชุดโซลูชั่นที่ครอบคลุมทุกด้านและดีที่สุดสำหรับซอฟต์แวร์ในระดับเดียวกัน ที่ใช้สำหรับการวิเคราะห์ข้อมูลและการปรับปรุงกระบวนการ 
ด้วยวิธีการที่เป็นเอกลักษณ์ และการนำเสนอซอฟต์แวร์และบริการแบบองค์รวม Minitab ช่วยให้องค์กรเข้าถึงกระบวนการตัดสินใจในส่วนที่ช่วยผลักดันให้เกิดความเป็นเลิศทางธุรกิจได้ดีขึ้น ความง่ายในการใช้งานที่โดดเด่นกว่าใครมีส่วนช่วยให้ Minitab สามารถทำให้การเข้าถึงข้อมูลเชิงลึกเป็นเรื่องที่ง่าย ทีมงานของ Minitab ซึ่งประกอบด้วยผู้เชี่ยวชาญทางด้านการวิเคราะห์ข้อมูลที่ได้ผ่านการอบรมมาเป็นอย่างเข้มงวด จะช่วยให้ผู้ใช้งานมั่นใจว่าจะได้รับประโยชน์สูงสุดจากการใช้งานวิเคราะห์ข้อมูลและพร้อมที่จะให้คำปรึกษาตลอดเวลาที่ใช้งานเพื่อนำไปสู่การตัดสินใจที่ดีขึ้น รวดเร็ว และแม่นยำ 
เป็นเวลากว่า 50 ปีที่ Minitab ได้ช่วยองค์การต่าง ๆ เพิ่มรายได้ ควบคุมและลดต้นทุน เพิ่มคุณภาพ เสริมสร้างความพึงพอใจของลูกค้า และเพิ่มประสิทธิภาพ ธุรกิจและองค์นับหมื่นทั่วโลกใช้ Minitab Statistical Software®, Companion by Minitab®, Minitab Workspace®, Salford Predictive Modeler® and Quality Trainer® เป็นเครื่องมือช่วยในการค้นพบและปรับปรุงความบกพร่องในกระบวนการ