พื้นฐานและหลักการของการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง

ทุกองค์กรต้องการที่จะปรับปรุง ไม่ว่าอุตสาหกรรมหรือแผนกใด ทุกคนต้องการการเปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่องเพื่อมุ่งสู่ความเป็นเลิศทางธุรกิจ

ในโพสต์นี้ เราจะเน้นย้ำถึงพื้นฐานของการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง ขั้นตอน และหลักการที่จะช่วยให้คุณมั่นใจได้ว่าการนำ CI(Continuous Improvement) ไปใช้ทั่วทั้งองค์กรจะประสบความสำเร็จ หากคุณยังใหม่ต่อการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง Minitab Engage มีเครื่องมือที่จะช่วยให้คุณเริ่มต้นได้

การปรับปรุงอย่างต่อเนื่องคืออะไร?

การปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง (CI) เป็นความพยายามอย่างต่อเนื่องในการปรับปรุงกระบวนการ ผลิตภัณฑ์ หรือบริการทั่วทั้งองค์กร แนวคิดนี้มุ่งเน้นไปที่การยกระดับกิจกรรมที่สร้างคุณค่าสูงสุดให้กับลูกค้า พร้อมกำจัดของเสีย และทำให้องค์กรมีประสิทธิภาพมากขึ้น

สามารถช่วยองค์กรต่างๆ แก้ปัญหาต่างๆ ต่อไปนี้ได้:
•    ขาดภาพที่ทำให้มองเห็นการริเริ่มสร้างสรรค์ได้อย่างรวดเร็วและสมบูรณ์
•    การต่อสู้กับการดำเนินการและรักษาการดำเนินงานที่ดีนั้นให้คงอยู่
•    ความยากลำบากที่ทำให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียยอมรับและเห็นด้วย
•    ไม่สามารถสร้างตัวชี้วัด วัดผลที่ได้รับของนวัตกรรมที่ต้องการเปลี่ยนแปลง

การปรับปรุงอย่างต่อเนื่องก็คือ – เป็นไปอย่างต่อเนื่อง องค์กรต้องพยายามมองหาการปรับปรุงเพิ่มขึ้นอย่างสม่ำเสมอ และการทำให้มั่นใจว่าทุกการปรับปรุงที่เพิ่มขึ้นจะทำให้บรรลุผลโดยรวมที่มากขึ้น

4 ขั้นตอนของการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง

4stagesofCI

คุณอาจเคยได้ยินเกี่ยวกับการปรับปรุงอย่างต่อเนื่องที่เรียกว่าวงจร PDCA หรือ Plan-Do-Check-Act ซึ่งสนับสนุนสี่ขั้นตอนของการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง

ขั้นที่ 1 แผน: ระบุเป้าหมายของกระบวนการและการเปลี่ยนแปลงที่จำเป็นเพื่อให้บรรลุเป้าหมาย
ขั้นที่ 2 ทำ: ดำเนินการเปลี่ยนแปลงที่กำหนด
ขั้นที่ 3 ตรวจสอบ: ประเมินประสิทธิภาพ
ขั้นที่ 4 ลงมือทำ: สร้างมาตรฐานและทำให้การเปลี่ยนแปลงนั้นคงที่ หรือเริ่มวงจรใหม่อีกครั้ง

วงจรซ้ำนี้เป็นรากฐานของการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง

วงจร PDCA เป็นมุมมองระดับสูงของกระบวนการ CI ตั้งแต่ต้นจนจบ นอกจากนี้ เรายังต้องทราบว่า PDCA ยังอ้างถึงวิธีการแก้ปัญหายอดนิยมที่มีชื่อเดียวกัน (เรารู้ว่าสับสน!) วิธีการนี้ใช้เพื่อปรับปรุงกระบวนการหรือผลิตภัณฑ์โดยแบ่งออกเป็นขั้นตอนและปรับปรุงแต่ละขั้นตอน ด้วยการนำวิธีการแก้ปัญหามาใช้ องค์กรสามารถเข้าถึงต้นตอของปัญหาที่พวกเขากำลังพยายามแก้ไขได้อย่างมีประสิทธิภาพโดยเร็วที่สุด

ตอนนี้เราได้กล่าวถึงพื้นฐานของการปรับปรุงอย่างต่อเนื่องแล้ว เรามาดำดิ่งสู่หลักการกัน หลักการเหล่านี้จะช่วยให้คุณเข้าใจปัญหาที่คุณกำลังพยายามแก้ไขได้ดียิ่งขึ้น เพื่อให้คุณสามารถจัดการกับปัญหาเหล่านั้นได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น

ci

หลักการของการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง

กำหนดปัญหาและผลลัพธ์ที่ต้องการ

สื่อสารและกำหนดขอบเขตเป้าหมายกับทีมของคุณอย่างชัดเจน

เชื่อมโยงความคิดริเริ่มในการปรับปรุงเข้ากับวัตถุประสงค์ทางธุรกิจของคุณ

สนับสนุนให้พนักงานมีส่วนร่วม

วัดผล, ติดตามและทำซ้ำ


เริ่มต้น

เราเข้าใจดีว่าคุณต้องการโซลูชันที่สามารถเริ่มต้นความคิดริเริ่มในการปรับปรุง ทำให้กระบวนการของคุณเป็นแบบแผน หรือติดตามและวัดผลได้ ให้ Minitab Engage เป็นทางเลือกสำหรับการพัฒนาอย่างต่อเนื่องของคุณ


พร้อมที่จะสร้างนวัตกรรมและโครงการปรับปรุงของคุณแล้วหรือยัง? เราพร้อมให้ความช่วยเหลือ

talk

บทความต้นฉบับ : The Basics and Principles of Continuous Improvement

ต้นฉบับนำมาจาก Minitab blog , แปลและเรียบเรียงโดยชลทิชา จํารัสพร

บริหารจัดการ SCM Blog โดยชลทิชา จำรัสพร, บริษัท โซลูชั่น เซ็นเตอร์ จํากัด ตัวแทน Minitab ในประเทศไทย

Minitabbloglogo

เพิ่มเติมเกี่ยวกับบริษัท Minitab

Minitab ช่วยให้บริษัทและองค์กรต่างๆ สามารถมองเห็นแนวโน้มของข้อมูล, แก้ปัญหาและค้นพบประเด็นสำคัญจากข้อมูลเชิงลึก โดยนำเสนอชุดโซลูชั่นที่ครอบคลุมทุกด้านและดีที่สุดสำหรับซอฟต์แวร์ในระดับเดียวกัน ที่ใช้สำหรับการวิเคราะห์ข้อมูลและการปรับปรุงกระบวนการ 
ด้วยวิธีการที่เป็นเอกลักษณ์ และการนำเสนอซอฟต์แวร์และบริการแบบองค์รวม Minitab ช่วยให้องค์กรเข้าถึงกระบวนการตัดสินใจในส่วนที่ช่วยผลักดันให้เกิดความเป็นเลิศทางธุรกิจได้ดีขึ้น ความง่ายในการใช้งานที่โดดเด่นกว่าใครมีส่วนช่วยให้ Minitab สามารถทำให้การเข้าถึงข้อมูลเชิงลึกเป็นเรื่องที่ง่าย ทีมงานของ Minitab ซึ่งประกอบด้วยผู้เชี่ยวชาญทางด้านการวิเคราะห์ข้อมูลที่ได้ผ่านการอบรมมาเป็นอย่างเข้มงวด จะช่วยให้ผู้ใช้งานมั่นใจว่าจะได้รับประโยชน์สูงสุดจากการใช้งานวิเคราะห์ข้อมูลและพร้อมที่จะให้คำปรึกษาตลอดเวลาที่ใช้งานเพื่อนำไปสู่การตัดสินใจที่ดีขึ้น รวดเร็ว และแม่นยำ 
เป็นเวลากว่า 50 ปีที่ Minitab ได้ช่วยองค์การต่าง ๆ เพิ่มรายได้ ควบคุมและลดต้นทุน เพิ่มคุณภาพ เสริมสร้างความพึงพอใจของลูกค้า และเพิ่มประสิทธิภาพ ธุรกิจและองค์นับหมื่นทั่วโลกใช้ Minitab Statistical Software®, Companion by Minitab®, Minitab Workspace®, Salford Predictive Modeler® and Quality Trainer® เป็นเครื่องมือช่วยในการค้นพบและปรับปรุงความบกพร่องในกระบวนการ